เรามีหัวซิปให้เลือกมากมาย ทั้งหัวซิปโลหะ หัวซิปไนลอน หัวซิปพลาสติก หรือ หัวซิปซ่อน โดยมีแบบป้ายซิปให้เลือกหลากหลายตามการใช้งานของลูกค้้า

  • สามารถสั่งหัวซิปอยา่งเดียวได้ (หน่วยเป็นโหล)
  • หัวซิปสามารถพ่นส ีหรือชุบทอง เงินตามต้องการได้
  • สามารถนำป้ายซิปของลูกค้ามาให้ประกอบเข้ากับหัวของเราได้
  • สามารถเลือกป้ายซิปที่เรามีไปประกอบกัวหัวซิปอื่นๆได้

*หมายเหตุ* เรามีป้ายซิปเข้ามาใหม่อย่างต่อเนื่อง กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


ไนลอน #3

หัว Pin Lock
ป้าย MUSA ใหญ่และเล็ก

หัว Non Lock

ป้ายหลอดไฟ
ป้ายบานหน้าต่าง
ป้ายใบไม้
ป้ายห่วงกลม
ป้ายเนคไท
ป้ายลูกตุ้ม
ป้ายเทนนิส
ป้ายยาว MUSA
ป้ายหมอน
ป้ายลวด
ป้ายโปร่ง

หัว Auto lockไนลอน #5

หัว Non Lock
ป้ายยาว MUSA
ป้ายหลอดไฟ
ป้ายห่วงกลม
ป้ายลูกตุ้ม
ป้ายบานหน้าต่าง
ป้ายโปร่ง
ป้ายลวด
ป้ายหมอน
ป้ายเนคไท
ป้ายใบไม้
ป้ายเทนนิส
ป้ายแคปซูล


หัว Auto Lock
ป้าย MUSA
ป้ายโปร่ง
ป้ายลวด
ป้ายห่วงเกี่ยวหลอดไฟ
ป้ายห่วงเกี่ยวห่วงกลม
ป้ายห่วงเกี่ยวลูกตุ้ม
ป้ายห่วงเกี่ยวบานหน้าต่าง
ป้ายห่วงเกี่ยวหมอน
ป้ายห่วงเกี่ยวเนคไท
ป้ายห่วงเกี่ยวใบไม้
ป้ายห่วงเกี่ยวเทนนิส
ป้ายห่วงเกี่ยวยาว

โลหะ #3

หัว Pin Lock
ป้าย MUSA

หัว Non Lock

ป้ายหลอดไฟ
ป้ายบานหน้าต่าง
ป้ายใบไม้
ป้ายห่วงกลม
ป้ายเนคไท
ป้ายลูกตุ้ม
ป้ายเทนนิส
ป้ายยาว MUSA
ป้ายหมอน
ป้ายลวด
ป้ายโปร่ง

 

โลหะ #4

 
หัว pinlock
หัวสปริงล็อค 4YG

โลหะ #5

หัว Pinlock

หัว Spring lock

 
หัวสปริงหล่อ SP
หัวสปริงล็อค 5YGหัว Non Lock
ป้ายยาว MUSA
ป้ายหลอดไฟ
ป้ายห่วงกลม
ป้ายลูกตุ้ม
ป้ายบานหน้าต่าง
ป้ายโปร่ง
ป้ายลวด
ป้ายหมอน
ป้ายเนคไท
ป้ายใบไม้
ป้ายเทนนิส
หัวสองหน้า


หัว Auto Lock
ป้ายเหลี่ยม
ป้ายโปร่ง
ป้ายลวด
ป้ายห่วงเกี่ยวหลอดไฟ
ป้ายห่วงเกี่ยวห่วงกลม
ป้ายห่วงเกี่ยวลูกตุ้ม
ป้ายห่วงเกี่ยวบานหน้าต่าง
ป้ายห่วงเกี่ยวหมอน
ป้ายห่วงเกี่ยวเนคไท
ป้ายห่วงเกี่ยวใบไม้
ป้ายห่วงเกี่ยวเทนนิส
ป้ายห่วงเกี่ยวยาว


โลหะ #10

   
ป้ายยาว
ป้ายห่วง
ป้ายยาว 2 ป้าย